::  O NÁS

::  PROJEKTY

::  GALÉRIA ::  PARTNERI ::  PODPORTE NÁS ::  KONTAKT

  SUSEDIA - PAŠUTNE - SZOMSZÉDOK

Slovensko - rómsko - maďarský kultúrny večer, venovaný téme dlhoročného spolužitia a vzájomného vedomého i nevedomého ovplyvňovania sa obyvateľov Gemera. Večer odhaľujúci kultúrnu rôznorodosť regiónu, jeho bohatstvo a históriu s potenciálom inšpirovať našu súčasnosť.  HUSK Design

Opätovná industrializácia prostredníctvom inovatívnych technológií: Oživenie odevných závodov na výrobu konfekcie pomocou maďarských projektov ...  KOM IN

Zámerom projektu je nadviazať na predcházajúce aktivity združenia a pokračovať v reálnom naplňaní myšlienky vzájomného zbližovania sa a posilňovanie cezhraničných vzťahov prostredníctvom umenia a tém, ktoré rezonujú v zmiešaných Slovensko – Maďarských oblastiach ...  IN DA PARK

Zámerom projektu je umelecká spolupráca tvorcov pôsobiacich v širšom višegradskom regióne. Prostredníctvom umenia a tvorivej spolupráce na verejnom priestore vysielať pozitívny signál o vzájomných cezhraničných vzťahoch a o možnostiach tvorivej premeny okolia ...  JRD´ ART CAMP

Zámerom projektu je nadviazať na projekt HRANICA / HATÁR
a pokračovať v napĺňaní myšlienky vzájomného zbližovania sa a posilňovania cezhraničných vzťahov prostredníctvom umenia
a tém, ktoré sú spoločné pre celý višegradsky región ...
  HRANICA / HATÁR

Zámerom projektu je umením oživiť opustenú hranicu, ktorá stratila svoj význam, dôležitosť a poslanie, spojiť tvorivé sily devätnástich umelcov z krajín V4 a počas týždňa zmeniť surový priestor opusteného hraničného prechodu na miesto obrazov, nápadov a výpovedí o spôsobe chápania hraníc ako takých v kontexte jednotlivca a jeho osobnosti ...

ART-EKOarrow projekty